Adaugă aici textul pentru subtitlu

Medicina Muncii are ca scop prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și a accidentelor, informare, consult de specialitate, instruirea lucrătorilor precum și direcțiile principale pentru implementarea acestor principii.

Consultul medical la angajare şi examenele periodice se asociază cu anumite investigaţii obligatorii (examene de laborator, explorarea funcţiilor cardiace, respiratorii, neurologice, etc), în funcţie de postul pe care îl ocupă angajatul.

 

ACTIVITATILE SERVICIULUI DE MEDICINA MUNCII:

1. Organizarea și participarea la evaluarea riscurilor profesionale;

 

2. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților prin:

 

  • examen medical la angajare – structurat conform profesiei și a fișei de expunere la riscuri; stabileste aptitudinea în muncă;
  • control medical periodic- reevaluare stării de sănătate;
  • examen medical la reluarea activității – pentru persoane care au întrerupt serviciul mai mult de 6 luni;

 

3. Monitorizarea afecțiunilor angajaților prin luarea în evidență a certificatelor de concediu medical;

 

4.  La finalizarea examinărilor de medicina muncii, angajatul și angajatorul vor primi rezultatul evaluării prin intermediul fișei medicale în care se menționează aptitudinea pentru ocuparea locului de muncă conform profesiei și funcției;

 

5.  Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii;

 

6.  Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psiho – fiziologice ale angajatului;

 

7. Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate.

 

IMPORTANT: Medicul de medicina muncii este obligat sa păstreze secretul profesional, nu poate să comunice un dosar medical sau date medicale nici unui angajator sau patron, acesta având să cunoască doar concluzia medicala de aptitudine sau inaptitudinea salariatului.